Vecka 15, 11 – 15 april

Denna vecka har jag inlett i Göteborg. Idag har jag bland annat träffat folk på Johanneberg Science Park (JSP). JSP hette tidigare Chalmers Teknikpark och ligger i den södra delen a

v Chalmers område i Johanneberg. Idag arbetar runt 1000 personer i parken. JSP hoppas att det inom 5-7 år är ytterligare ett par tusen medarbetare där. Inriktningen ligger bland annat på byggteknik och nanomaterial. För att möta expansionen vill JSP bygga ut.

Imorgon tisdag inleder jag dagen i Stockholm med att vara med på ett seminarium under Skogsnäringsveckan. Seminariet handlar om skogsbruk & biologisk mångfald. Detta följs av en serie möten, bland annat med riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

På onsdag inleder jag dagen med att träffa några miljöteknikföretagare. På eftermiddagen är det debatt i

riksdagens med anledning av att finansministern lämnar över vårpropositionen till riksdagen.

På torsdag är det utskottsmöte. Och en hel del annat.

På fredag blir det möten. Och inläsning.

Kommentera