Vecka 15, 11 – 15 april

Denna vecka har jag inlett i Göteborg. Idag har jag bland annat träffat folk på Johanneberg Science Park (JSP). JSP hette tidigare Chalmers Teknikpark och ligger i den södra delen a

v Chalmers område i Johanneberg. Idag arbetar runt 1000 personer i parken. JSP hoppas att det inom 5-7 år är ytterligare ett par tusen medarbetare där. Inriktningen ligger bland annat på byggteknik och nanomaterial. För att möta expansionen vill JSP bygga ut.

Imorgon tisdag inleder jag dagen i Stockholm med att vara med på ett seminarium under Skogsnäringsveckan. Seminariet handlar om skogsbruk & biologisk mångfald. Detta följs av en serie möten, bland annat med riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

På onsdag inleder jag dagen med att träffa några miljöteknikföretagare. På eftermiddagen är det debatt i

riksdagens med anledning av att finansministern lämnar över vårpropositionen till riksdagen.

På torsdag är det utskottsmöte. Och en hel del annat.

På fredag blir det möten. Och inläsning.

Lämna ett svar