Långsiktiga uppgörelser istället för gnabb

Idag har jag och mina

allianskollegor en replik i tidningen Mijöaktuellt om Miljömålsberedningens arbete. Miljöpartisten Per Bolund har tidigare skrivit en debattartikel där han kritiserar regeringens direktiv till beredningen. Vi tycker att det är något märkligt att sitta med under en lång tid utan att agera, för att sedan kritisera när arbetet är klart. Vi hade hellre sett att Bolund, i likhet med sina forna samarbetspartners i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, hade valt att lägga sin kraft på att bidra till en så konstruktiv process som möjligt. Miljöarbetet är alldeles för viktigt för att endast mynna ut i partipolitiskt gnabb. Vi vill istället ha långsiktiga och breda uppgörelser. Välkomna att bidra, MP.

Drivmedelskonventet i onsdags var som julafton för en civilingengör. SVT:s lokalredaktion, Gävledala, gjorde ett TV-inslag om att tillgången på biogas skiljer sig beroende på var i landet man bor. Det finns många utmaningar kvar att lösa för att nå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030, men det fanns gott om goda exempel om hur framtidens bilar kan komma att se ut. Dessutom är det lovande att efterfrågan på smarta miljöbilar ständigt ökar. Även i Dalarna.

Lämna ett svar