GT: Skärp kollen på illegal tobak

Idag har jag en debattartikel publicerad i GT om illegal tobak. Cigarettsmuggling kopplas ofta ihop med annan, grövre brottslighet så som vapenhandel och trafficking. Att bekämpa cigarettsmuggling innebär alltså att man bekämpar många olika samhällsp

roblem.

Jag har motionerat i frågan tidigare, och alliansregeringen har redan vidtagit ett antal åtgärder för att stävja smugglingen. Kommunerna har i den nya tobakslagen fått rätt att varna butiksägare som säljer illegal tobak.

Alternativt kan de till och med dra in butikens tillstånd i sex månader. Jag hoppas att Göteborgs kommun utnyttjar de rättigheterna, och tar krafttag för att komma till rätta med problemen. Läs hela artikeln här.

Lämna ett svar