Debatt i riksdagen om klimat och övergripande miljöfrågor

De sista två veckorna har vi i riksdagen h

aft två miljödebatter där jag företrätt moderaterna. I båda fallen är det debatter om förslag som kommer från den allmänna motionstiden.

Oftast, och viktigast, är de tillfällen då vi ska besluta om ett föreslag från

regeringen, en proposition. Då rör det oftast en större förändring som i riksdagen kan mötas av motförslag från oppositionen. När vi behandlar förslag från allmänna motionstiden är det just enskilda förslag. Många är intressanta och också bra, men det blir samtidigt en annan debatt än när vi debatterar skarpa regeringsförslag eller för den delen statens budget. I en debatt om motioner blir det därför en tendens till en bredare miljöpolitisk debatt!

Två debatter har vi som sagt haft de sista två veckorna:

  • Den 3 mars debatterades klimatpolitik. Hela debatten finns på riksdagens webbplats. Jag tryckte i den debatten på att Sveriges har världens kanske mest ambitiösa klimat- och energipolitik. Dessutom att vi i alliansen har höga som vi kopplat till åtgärder krona för krona och gram för gram för att nå målen. Där skiljer vi oss från oppositionen, som på pappret har högre mål men som i riksdagen inte visat hur man vill uppnå sina mål.
  • Den 10 mars debatterades övergripande miljöfrågor. Även den debatten finns på riksdagens webbplats. Principer i en borgerlig miljöpolitik, miljöforskning och miljömålen är tre saker jag lyfte fram i debatten.

Lämna ett svar