Vi satsar visst på Östersjön!

I Ystads Allehanda tyckte Bertil Månsson att alliansregeringen inte satsar på Östersjön. Det är fel. Jag och min kollega Christer Akej skrev en replik, som ni <a href="http://www.ystadsallehanda.se/tycktill/article1400632/Alliansen-satsar-pa-Ostersjo

n.html#”>gärna får läsa i sin helhet här.

Sedan 2006 har vi satsat extra mycket på havsmiljön, där Östersjön naturligtvis är högprioriterad. Vi vill bland annat öka samarbetet mellan östersjöländerna för att havet ska nyttjas på ett hållbart sätt. Övergödning, utsläpp och gifter har gjort att ett av världens mest välmående områden har ett av de sjukaste haven i sin närhet. Det är inte rimligt. Därför har bland annat ett särskilt havsmiljöanslag införts och en så kallad havsmiljard skjutits till för återuppbyggnad, forskning och miljöförbättrande reformer med speciellt fokus på

Östersjön.

Lämna ett svar