SvD debatt: "Överskottet ger oss bättre förhandlingsläge"

Igår skrev jag på Svenska Dagbladets debattsida om det svenska överskottet på utsläppsrätter.

I kyotoprotokollet sattes mål om utsläpp för olika länder från 1990 till 2012. För Sveriges del blev målet +4%. Idag ligger Sverige långt under detta, vilket gett vårt land ett stort överskott på utsläppsrätter. Tanken med dessa rätter är att ett land över tid ska kunna spara, annulera eller sälja rätterna, eller göra en kombination av dessa tre vägar.

Vår linje är att vänta med att sätta ned foten. Detta för att det ju nu pågår

förhandlingar om kommande internationella, överenskomna krav på utsläppsreduktioner. Vad som händer med den utsläppshandel som idag

finns och vad som kan komma i framtiden är inte klart. Därför vill vi vänta, aktivt delta i förhandlingar samt se om vårt överskott kan vara en pusselbit för att få till nödvändiga framtida åtaganden om utsläppsreduktioner.

Tillägga ska att vår principiella uppfattning är att alla överskott på utsläppsrätter, däribland Sveriges, ska hanteras gemensamt på ett sådant sätt att vi samlat får till nödvändiga reduktioner av utsläppen av koldioxid för att kunna möta de krav som grundat i vetenskap behövs fram till 2020.

zp8497586rq