De första två veckorna i riksdagen 2011

Riksdagen har nu arbetet en tid efter juluppehållet.

Mitt arbete inleddes med en resa till Bryssel med riksdagens EU-nämnd. Under några dagar träffade vi människor som arbetar i europaparlamentet, i ministerrådet, i kommissionen och för den svenska representationen (“EU-ambassaden”). Intrycken

är flera från resan. Sverige ses av andra europeiska länder som en föredöme på flera områden, kanske framförallty tydligt när det gäller ekonomin. Många är de länder som nu tittar på Sverige för att lära om hur vi effektivt hanterat den ekonomiska krisen. Tydligt är också att Sverige ses som en extrem när det gäller jordbrukspolitiken. Sverige har en linje baserad på marknadsekonomi, slopade tullar och allmän avreglering. Noterbart är att vi är rätt så ensamma om denna uppfattning, tyvärr. Självklart måste vi säga vad vi tycker, men denna “extrema position” är också problematisk då vårt inflytande är rätt litet när EU

nu ska utforma den framtida jordbrukspolitiken.

I förra veckan var jag på ett intressant seminarium om flyget och framtiden. På seminariet, se bild, presenterades det senaste inom forskning kring teknikutveckling och människors resemönster, med efterföljande debatt. En kort sammanfattning är att folk fortsatt vill resa, att teknikutvecklingen går väldigt fort, samt att det är angeläget att flyget ska bära sina egna miljökostnader.

I förra veckan träffades vi också i regeringens Miljömålsberedning. Just nu diskuterar vi förslag till etappmål i miljömålssystemet, något vi senast den sista mars ska lämna till regeringen.

zp8497586rq