P1 Morgon: Politisk debatt om utsläppsrätter

Idag på morgonen var jag med i P1 Morgon i Sveriges Radio. Inslaget handlade om klimatfrågan och det överskott på utsläppsrätter som Sverige har. I debatten mötte jag Åsa Romson (MP).

Inom Kyotoprotokollet finns ett utsläppshandelssystem. I korthet innebär detta att länder utifrån överenskomna utsläppsmål får släppa ut vissa mängder växthusgaser. Om ett land släpper ut mindre får man ett överskott på utsläppsrätter som man sedan kan sälja, spara eller annulera. Sverige har ett rätt stort överskott på utsläppsrätter och det diskuteras nu hur dessa ska användas.

(MP) m.fl. driver linjen att de ska annuleras så att de utsläppsreduktioner som skett inte är i onödan genom att andra länder kan släppa ut mer på Sveriges utsläppsrätter om Sverige väljer att sälja.

Min linje är att vi ska vänta med att sätta ned foten. Huvudskälet är att det nu förs diskussioner/förhandlingar om ett kommande globalt, rättsligt bindande klimatavtal. I dessa förhandlingar finns en massa saker som diskuteras, en av dem är hur man ska se på utsläppshandeln. De överskott Sverige har kan därmed vara en bricka i arbetet med att få detta viktiga avtal på plats. Därför bör vi vänta innan vi slutligt bestämmer om överskottet ska säljas, sparas, annuleras, eller om vi väljer en kombination av dessa.

Lämna ett svar