Budgetdebatt i riksdagen om miljö

Igår hade vi budgetdebatt i riksdagen om miljö. På bildens syns miljöminister Carlgren i ett replikskifte med socialdemokraten Matilda Ernkrans.

I debatten tryckte jag på att ordning & reda på statens finanser och en arbetslinje gjort och gör att alliansen kan satsa rejält på miljön. Därtill tryckte jag på att vi inom miljöpolitiken prioriterar havsmiljö, giftfri vardag, biologisk mångfald och klimat.

Mitt tal i riksdagens kammaren finns på riksdagens webbplats.

I debatten var alliansen samsnackad och tydlig. Det är ju inte så konstigt, då vi i alliansen gillar varandra och då det krävs för att styra landet.

Vad oppositionen vill är däremot rätt oklart. Man saknat ett tydligt, gemensamt besked med avsatta pengar

och klara åtgärder. Exempelvis talar (MP) om högre ambitioner inom klimatpolitiken. Det är en fullt legitim åsikt, däremot blir det problematiskt om man som (MP) saknar konkreta förslag för att nå målen. Det är helt enkelt inte trovärdigt.

Vad (S) vill råder det olika uppfattningar om. I valet lovade de att de vill snabbavveckla kärnkraften. Idag har deras näringspolitiske talesperson Lars Johansson uttalat sig om att det kan bli aktuellt med ny kärnkraft. Han säger alltså dels något helt annat än de gick till val på, och dels säger han inte att de vill ha kärnkraft utan att de kanske vill det!

Energipolitiken är viktig för alliansen. Vi har en långsiktig energiöverenskommelse med vattenkraft, kärnkraft och förnybar energi. Detta för att företag ska våga investera i energi, för att företag och människor ska få säker tillgång till energi till rimliga priser, och för att klara klimatutmaningen.

(S) är varmt välkomna att ansluta sig till alliansen långsiktiga energipolitik. Men, då krävs att de kan ge ett tydligt besked vad de vill i energifrågan. Är det snabbavveckligen av kärnkraften som de torggförde i gårdagens debatt som gäller är det en omsvängning på gång?

Lämna ett svar