Riksdagsdebatt: Havsmiljö – åtgärder för levande hav

I onsdags debatterade jag ett förslag i riksdagen om havsmiljö.

Grunden för debatten var en skrivelse från regeringen “Åtgärder för levande hav”. I skrivelsen beskriver regeringen bland annat vad man gör för att bevara och skydda havsmiljön i Östersjön och i Västerhavet. Man betonar särskilt hur viktigt det är att Sverige lever upp till vad vi kommit överens om tillsammans med andra länder. Därtill beskriver man också vad man gör mot övergödning,

för ett rent och giftfritt hav samt för ett bevarande och långsiktigt hållbart nyttjande av havet och dess resurser.

I debatten tryckte jag särskilt på att alliansen storsatsar på havsmiljön – vi har gått från en otydlig budgetpost till miljardsatsningar. Dessutom pratade jag en hel del om sjöfartens miljöpåverkan – både de allvarliga utmaningar som kommer i dess kölvatten, men också om goda exempel som finns.

Det förslag vi diskuterade och beslutade om finns på riksdagens webbplats. Där finns också mitt anförande och de replikskiften jag hade.

Lämna ett svar