IVL Svenska Miljöinstitutet – debatt om hur flygets miljöpåverkan ska minska

Idag anordnade IVL Svenska Miljöinstitutet ett heldagsseminarium i Stockholm på temat hållbara transporter.

Under dagen avhandlades flera ämnen såsom biogas, biltrafik och flyg.

Jag deltog under seminariet i en debatt om flygets miljöpåverkan. Med i panelen var också representanter från SAS, Swedavia, KTH och Naturskyddsföreningen.

I debatten tryckte jag framförallt på två saker. Det första är att flyget har en viktig roll att fylla i framtiden. Under problemen med askmolnet i våras såg vi hur beroende vi är av flyget. Att folk ska kunna flyga också i framtiden är självklart. Det andra jag tryckte på var

att vi måste till en situation där flyget bättre än idag bär sina egna miljökostnader. Att flyget kommer in i EU:s handel med utsläppsrätter och att det blir möjligt att beskatta flygbränsle är viktiga steg.

En kommentar för “IVL Svenska Miljöinstitutet – debatt om hur flygets miljöpåverkan ska minska

Lämna ett svar