Utskottsfördelning: Miljö- och jordbruksutskottet samt EU-nämnden

Så här några veckor efter valet börjar “dammet lägga sig”. Riksdagen har öppnat, ny regering och regeringsförklaring är på plats och riksdagens arbete har börjat.

Härom veckan blev fördelningen av utskottsplatser klar. För min del blir det två roller framgent. Dels blir det arbete med miljö- och klimatfrågor i riksdagens miljö- och jordbruksutskott. Dels blir det arbete i riksdagens EU-nämnd. Detta känns väldigt bra. Med detta kan jag fortsätta arbeta med de viktiga miljöfrågorna. Dessutom får jag möjlighet att också bevaka de frågorna i EU-nämnden.

Appropå fördelning av nya roller i utskott mm. finns två viktiga reflektioner. Inom (M) kan vi se att många yngre riksdagsledamöter får framskjutna uppgifter i riksdagen nu efter valet. Det är rätt många yngre som nu är ordförande eller vice ordförande i utskott eller innehar roller som första- eller andranamn i utskotten. Faktum är att inget annat parti i riksdagen har så många erfarna, unga företrädare i så framskjutna roller. Den andra reflektionen är att många kvinnor nu lyfts fram inom (M). Framförallt tydligt är detta i att vi nu efter valet har två duktiga kvinnor som gruppledare och som partisekreterare. Detta känns bra. Det gör att (M) har många personer som kan växa inför valet 2014 och åren därefter.

Lämna ett svar