Alliansens visioner för företagande – samtal med Mats Odell (KD)

Idag anordnade alliansen i Göteborg ett lunchsamtal om företagande. Huvudnummer var kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell (KD). Odell inledde med att beskriva alla reformer alliansen gjort för företagande såsom sänkta arbetsgivaravgifter, borttagen förmögenhetsskatt och regelförenklingar. Därefter beskrev han reformer som vi vill fortsätta med såsom fortsatta regelförenklingar.

Efter Odell fick jag tillfälle att göra kommentare och tillägg i ett samtal tillsammans med kollegor från alliansen samt med representanter från handelskammaren och Företagarna.

Flera intressanta idéer kom upp i samtalet. Exempel är att förenkla för företagares kontakt med kommunen i Göteborg, mer upphandling, minskad osund konkurrens mellan kommunen och företagare samt möjligheter att öppna för fler företag att leverara skattefinansierade bygg och omsorgstjänster.

Lämna ett svar