Nordstan – miljödebatt mellan Hjälmered och Jonas Sjöstedt (V)

I fredags drabbade Jonas Sjöstedt (V) och jag samman i en miljödebatt på scenen i Nordstan. Under 45 minuter gav pratade vi om våra respektive åsikter om klimat, energifrågor samt havsmiljö.

Hela debatten ligger ute på nätet. Under debatten tryckte jag på att vi i alliansen vill att Sverige ska vara ett föredöme på klimatområdet. Vi ska ta vårt ansvar, vi ska går före, men vi ska också samarbeta inom EU och globalt. När det gäller energifrågorna tryckte jag bland annat på att vi i alliansen vill har tre ben i energisystemet – vattenkraft, kärnkraft och förnybart. Inom havsmiljön tryckte jag på den miljardsatsning vi genomfört och den miljard vi vill satsa nästa mandatperiod samt hur viktigt det är med samarbete internationellt.

Sjöstedt är en duktig debattör. Kunnig dessutom. Naturligtvis håller jag inte med honom. (V) vill lämna EU – hur tror man då att vi ska kunna lösa viktiga miljöfrågor som havsmiljö, klimat och energi? (MP) pratar ofta miljö, samtidigt säger de nej till småskalig vattenkraft i elcertifikatsystemet, de säger nej till kärnkraft och de säger nej till ökat uttag av bioenergi ur skogen – hur ska vi då kunan lösa klimat- och energiutmaningarna? (S) säger nej till att koppla ihop svenskt och europeiskt elnät med fler elkablar till kontinenten, vilket skulle kunna göra att svensk miljöbra el ersätter dålig tysk och polsk kolkraft – hur kan det ge en bättre miljö?

Lämna ett svar