Stockholms Universitet och Angeredsgymnasiet

I måndags var jag på Stockholms Universitet. Den statsvetenskapliga institutionen hade bjudit in till en debatt och målgruppen var alla nya statsetarstudenter. Debatten handlade mer om form än om innehåll, alltså mer om politiken, demokrati, medias roll mm. än om rena sakfrågor. Dock är det nära nog omöjligt att tre veckor före valet inte komma in också på sakfrågor. Vi fick ett trevligt samtal på SU om demokrati, om de två regeringsakternativen, om personval, om förtroenderoller, om media och en hel del annat. Trevligt.

I tisdag var jag på en debatt på Angeredsgymnasiet. Skolan hade fler debatter under dagen och politiska partier hade också bokbord. Dagen var lite av en startpunkt för skolans arbete under de kommande veckorna med politik. I min debatt var vi två personer, jag och en socialdemokrat. Vi hade uppgiften att tala för var sitt regeringsalternativ. Rätt trevligt debatt, framförallt när vi efter inledning vi möjligt att samtal med eleverna. Skatt, skola, vård och brottslighet var några av ämnena som avhandlades under en dryg timma.

Lämna ett svar