Jönköping – träff med högskola och science park

I fredags var jag i Jönköping med min lokala riksdagskollega Helena Bouveng.

Dagen inleddes med en träff med Anita Hansbo, rektor för Högskolan i Jönköping, och skolans personalsvarige Maria Isaksson. Lärarutbildning, utvärdering av utbildningar och skolans forskningsprofiler inom bland annat entreprenörskap, industriell produktframtagning och media management, var några av ämnena som berördes.

Vi fick också tillfälle att träffa Jörgen Birgersson från Tekniska Högskolan. Deras ingenjörsutbildningar är intressanta. Många personer söker sig dit och de har så mycket som nästan 40 % kvinnliga studerande. Dessutom ett brett nätverk av lokala/regionala företag med vilka de samarbetar.

Delen på högskolan avrundades med Charlie Karlsson från Internationella Handelshögskolan. Han berättade om förutsättningar för tillväxt med grund i vetenskap – regionförstoring, pendlingsbenägenhet, humankapital och F&U, var några saker vi resonerade om.

Efter lunch var vi på Science Park Jönköping, se bild. Vi fick där tillfälle att höra mer om hur de “på riktigt” arbetar för att hjälpa personer som vill starta företag. De personer som finns i deras system är inte bara personer från högskolan eller personer med en idé från högskolan, utan kan lika gärna komma ur samhället i övrigt.

Vi fick också tillfälle att träffa tre personer som driver tre olika, intressanta företag. Det första handlade om undersökningar och andra tjänster riktade mot kunskapsintensiva företag. Han drev sitt företag själv, men i samarbete med andra solo-företagare. Det andra företaget handlade om att utveckla och kommersialisera olika tillämpningar av radioteknik – exempelvis för att skydda lastbilar och att följa upp användning av trädgårdsmaskiner. Den tredje företagaren var på ett sätt mest intressant – han driver ett företag som erbjuder hemtjänst till äldre personer i Jönköping. I staden har man med stöd av våra riksdagsbeslut gett äldre personer rätt att själva välja vem som ska hjälpa med med städning, handling och andra hemtjänster. Ingen rakteforskning, så vari ligger det intressanta? Det har visat sig att (S) i Jönköping lovat att ta bort denna valfrihet om de vinner kommunalvalet i höst. Skulle så ske innebär det att detta företag med ett 15-tal anställda tvingas lägga ned!! Skandalöst säger jag. Tänkt vad spännande om killen som driver företaget får fortsätta. Fler medarbetare som hjälper fler äldre i Jönköping, och säkert också utveckling av nya erbjudanden såsom att erbjuda extra tjänster med RUT-avdrag jämte det bistånd, den hjälp, som kommunen ger. Min fråga blir – har vi råd att tacka nej till nya, bra jobb så som (S) i Jönköping föreslår?

Lämna ett svar