Lund – träffar med universitet, nation, Akademiska Föreningen och Moderata Studenter

Dagens anhalt på min rundresa i Sverige är Lund. Under dagen har det varit besök på Lunds Universitet (LU) tillsammans med min lokala riksdagskollega Christine Jönsson.

Första mötet var med prorektor Eva Åkesson, Klas Malmqvist som rattar för “Forskning, innovation och externa samarbeten” samt med Magnus Edblad som ansvarar för forskningsservice vid LU. Mötet hölls i Biskopshuset.

Vi fick en intressant diskussionom bland annat om grundutbildningens kvalitet, det nya systemet för att fördela pengar till utbildning efter kvalitet, avgifter för utomeuropeiska studenter, läkarutbildning och rekrytering av studenter nu och om några år.

Över en lunch fortsatte vi att resonera om forskning. LU har med alliansens forskningsbeslut fått rejält med nya forskningspengar. Vi pratade bland annat om hur man använder pengarna, vad man gör för att resultat ska komma till nytta och samarbete med det omgivande samhället.

Under eftermiddagen träffade vi Akademiska Föreningens (AF) avgående och kommande ombudsman, Linnéa Jönsson och Anders Wigren, samt kuratorkollegiets ordförande David Magnusson. En stor del av tiden ägnade vi åt den stundande avvecklingen av kår- och nationsobligatoriet. Det var intressant att få lära mer om hur LU stöttar studentverksamheten samt hur kårer, nationer och AF i Lund förberett sig för ett läge utan obligatorium. De kommer att erbjuda “Student Lund” – ett medlemskap i kår, nation och AF – med bra innehåll och till, vad det verkar, en rimlig kostnad för studenterna. Kan konstatera att de i Lund verkar ha tänkt till ordentligt kring vad man kan och vill erbjuda studenterna och också paketerat detta på ett spännande sätt.

Finalen för dagen blev en träff med Moderat Studenter för samtal om vår högskole- och forskningspolitik.

Lämna ett svar