Linköping – träffar med universitet & studentkår

Idag har jag besökt Linköpings Universitet (LiU) tillsammans med min lokala riksdagskollega Finn Bengtsson.

Dagen inleddes med en träff med prorektor Karin Fälth Magnusson och planeringsansvarig Lars Rydberg. De berättade mer om universitetet och vi fick tillfälle att resonera om forskning och utveckling. Användning av alla nya fakultetsmedel, rekrytering av studenter i framtiden, införandet av avgifter för utomeuropeiska studenter och resursfördelningssystem för forskning och utbildning är några av de saker vi pratade om.

Finn och jag fick också tillfälle att resonera en stund med LiU:s rektor Mille Millnert. Autonomi för landets lärosäten, innovation/kommersialisering och internationalisering är några av de saker vi resonerade om.

Dagen avslutades med ett intressant möte med Märta Byfors, ordförande för studentkåren för filosofiska fakulteten och utbildningsområdet, STUFF. Kårobligatoriets avskaffande, rättsäkerhet och kursinformation är exempel på områden där Märta delgav tänkvärda synpunkter.

En reflektion under dagen är reglerna för arbetskraftsinvandring. I slutet av 2008 beslutade vi i riksdagen om ändringar av reglerna. Nu är det enklare för personer utanför EU/EES att ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd, kort och gott en laglig väg att arbeta i Sverige. I samband med detta ändrades också reglerna så att en person som fullföljt minst en termin av studier eller forskning kan ansöka om ett uppehålls- och arbetstillstånd direkt från Sverige. Tidigare var de tvungna att åka hem, söka tillstånd och sedan komma tillbaka. Summa summarum är reglerna för forskare och studenter oerhört enkla och generösa. Dock är det så att få lärosäten i vårt land känner till reglerna, få berättar för befintliga studenter/forskare om möjligheterna och få använder också reglerna som en del av sin marknadsföring. Så även i Linköping. Konstigt! Reglerna är verkligen en stor möjlighet. Skärpning!! Fler lärosäten borde använda reglerna, politiskt måste vi fundera på hur detta kan ske genom bättre kunskap.

Lämna ett svar