Uppsala – träffar med Drivhus, kår, nation och rektor

Idag har jag varit i Uppsala nästan hela dagen tillsammans med min lokala riksdagskollega Ulrika Karlsson.

Dagen inleddes med ett besök på Drivhuset. Sara Arons och Virginile Delporte delade generöst med sig av sina erfarenheter från att hjälpa studenter med att starta företag. Imponeras av att det startats 457 företag i Uppsala under fem år med stöd av Drivhuset. Fick också med oss intressanta idéer för att fortsätta utveckla villkoren för företagare.

Nästa anhalt var en träff med företrädare för kår och nationsliv i Uppsala, se bild tagen utanför Västgöta nation. Emil, Adam, Kristina och de andra berättade intressant om Uppsala studentkår och nationslivet. Särskilt intressant var att höra de förbereder sig inför kårobligatoriets stundande avveckling.

Dagen avrundades med en träff med universitetets rektor Anders Hallberg och rektorsrådet Olle Nilsson. Vi fick höra mer om hur man använder de nya forskningsmedel de fått med alliansens forskningsbeslut. Därtill resonerade vi en hel del kring framtida utmaningar såsom rekrytering av studenter, internationella samarbeten och forskning med spets som löser viktiga samhällsproblem.

Lämna ett svar