Umeå – sammanfattning universitetsbesök

Idag har jag varit i Umeå hela dagen för ett besök på universitetet. Besöket skedde tillsammans med min lokala riksdagskollega Ulf Grape, se bild. Med under dagen var också den nyvalde ordföranden för Umeå Studentkår, Zackarias Pante.

Under dagen fick vi tillfälle att träffa personer på univesitetet som arbetar med kvalitetsfrågor, ekonomi, planering och administration samt de som ansvarar för utbildning och forskning inom olika områden.

Programmet som universitetet lagt upp var ambitiöst. Efter dagen kan jag konstatera att jag lärt mig en hel del nytt om universitetet och fått tillfälle att resonera om viktiga framtidsfrågor.

I Umeå liksom på andra orter funderar man en hel del på hur man ska lyckas fortsätta rekrytera studenter om några år då ungdomskullarna är mindre, avgifter för utomeuropéer är införda samt kunjunkturen sannolikt är avsevärt bättre. Umeå verkar ligga väl framme.

Intressant är också Umeå Universitets särskilda satsning på unga forskare. De har tagit en del av de nya forskningspengar som alliansen skjutit till och avsatt bortåt 150 mkr. Totalt har 70 yngre forskare fått söka pengar, 2 mkr var under 2 år, i konkurrens och blivit utvärderade av internationell expertis. En sådan här möjlighet till forskning, en skjuts i karriären, är något många människor i forskarvärlden lyfter fram på mina resor. Det unika i Umeå är att man på ett intressant sätt gjort något åt det!

Tack till alla ni som avsatte tid för att träffa mig och Ulf idag!

Lämna ett svar