En dag i riksdagen

Har idag haft en dag med flera möten i riksdagen. Dagen inleddes med möte med miljö- och jordbruksutskottet. Vi diskuterade då bland annat ett ärende om skogspolitik.

För en stund sedan hade vi styrelsemöte med forskningsfinansiären Riksbankens Jubileumsfond (RJ). RJ är välkänt bland forskare, men okänt för en bredare allmänhet. RJ är grundat på donationer, förvaltar bortåt 10 miljarder kronor och delar varje år ut runt 350 miljoner kronor till forskning. Inriktningen är att pengarna i huvusak går till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Alltså till områden som annars inte alltid har så lätt att få extern finansiering till skillnad från områden som teknik och medicin. RJ:s pengar är därför helt avgörande för svenska forskare och svensk forskning. För den intresserade rekommenderas www.rj.se!

Lämna ett svar