Uppsala – sammanfattning av heldag med kampanj, debatt och talarkväll

Idag har jag varit i Uppsala hela dagen. Första anhalt var Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Där var jag med i en kampanj med Moderata Studenter (MST), se bild. Vi var ett 10-tal personer som delade ut material och pratade med studenter. MST fick flera nya medlemmar på SLU.

Efter lunch fortsatte det till Museum Gustavianum där Akademiska Senaten anordnade en högskole- och forskningspolitisk debatt, se bild. Senaten är ett organ som är fristående från Uppsala universitet, men som också agerar rådgivare åt universitetet. Senaten består av studenter, doktorander, lärare samt forskare. Under nästan 3 timmar fick jag och företrädare för de andra riksdagspartierna prata om vad vi vill med högskola och forskning, svara på frågor samt ta del av synpunkter. Efter debatten blev det ett trevligt mingel på museet, där tillfälle gavs att prata med en del personer.

Dagen avslutades sedan med en talarkväll där jag tillsammans med min riksdagskollega Ulrika Karlsson från Uppsala fick tillfälle att träffa ett antal personer från Moderata Studenter i Uppsala. Under två timmar pratade vi om vad alliansen gjort och varför, men framförallt om vilka utmaningar som ligger framför oss. Får lov att säga att Moderata Studenter i Uppsala är riktigt bra – de har många jätteduktiga personer. Det bådar gott, då de har en nyckelroll i att nå och vinna gehör bland unga människor.

Lämna ett svar