Högskolan i Skövde

Idag har jag besökt Högskolan i Skövde tillsammans med min riksdagskollega  Lars Elinderson från Falköping. Syftet var att träffa personer på högskolan för att diskutera högskolans utveckling och framtidsplaner. Vi visades runt på skolan och träffade personer som jobbar med grundutbildning, forskning, samverkan med omvärlden samt kvalitet. 

Högskolan i Skövde har de sista åren fått många nya högskoleplatser och får runt 20 % mer pengar till forskning under de närmaste åren. Dessutom har alliansen gett dem möjlighet om att få ansöka om att få examinera doktorander. Detta ger högskolan goda möjligheter att utvecklas under de kommande åren om man sköter sina kort rätt.

Det är intressant för mig som ansvarig för högskole- och forskningsfrågor för moderaterna att få resa runt och träffa personer som verkar på högskolor och universitet. Det ger möjligheter att se hur de beslut vi fattat använts i verkligenheten samt en möjlighet att resonera om utmaningar inför framtiden.

En fråga vi resonerade en del om är kvalitet i grundutbildeningen. En person som investerar tid och pengar i en högre utbildning ska kunna förvänta sig en kvalitet som ger en god grund för arbete, företagande och forskning. Jag kan konstatera att Alliansen har genomfört en kvalitetsförstärkning av den högre utbildningen med bortåt 400 mkr under mandatperioden och fortsätter nu med en ytterligare förstärkning på 5-600 mkr genom den kvalitetsreform regeringen nyligen föreslagit.

Idag var det alltså Skövde. Före dess har jag nu varit i bland annat Trollhättan, Örebro, Borås och Karlstad. På måndag blir det på Uppsala Universitet med kampanj, debatt och talarkväll. Senare ligger bland annat Umeå, Linköping, Luleå, Lund och Stockholm framför mig.

 

Lämna ett svar