Möte med Gentekniknämnden

Idag på eftermiddagen har vi haft sammanträde med Gentekniknämnden.

Nämnden sammanträder en gång varje månad och har bl.a. till uppgift att yttra sig om ansökningar för odling av genmodifierade grödor.

Normalt sett blir det många ärenden med majs och raps. Idag hade vi dock att yttra oss om en ansökan om att använda en genmodifierad bakteri i en klinisk läkemdelesprövning av kikhostevaccin. Visst finns vissa risker med detta, men nyttan överstiger vida riskerna med användningen. Man får komma ihåg att runt 40 miljoner människor varje år insjuknar i kikhosta och att runt 2-400 000 av dessa dör av sjukdomen. Kan försöket med en genmodifierad bakterie ge bättre vaccin som ger färre sjukdoms- och dödsfall betyder det väldigt mycket för mänskligheten.

Lämna ett svar