Ekonomisk vårproposition!

Idag presenterar regeringen den ekonomiska vårpropositionen.

Regeringen målar i lite ljusare färger kring läget i ekonomin. Återhämtningen i ekonomin ser ut att komma tidigare och bli starkare än vad regeringen bedömde i höstas. Detta för att regeringen fört en asvarsfull ekonomisk politik.

För att minska krisens effekter och vårda återhämtningen vill alliansen göra ett antal stora satsningar:

  • Pensionärer – sänkt skatt för pensionärer för tredje gången
  • Familjer – höjda flerbarnstillägg
  • Jobbsatsning – enklare regler för nystartsjobb, fler utbildningsplatser i Västsverige och en satsning på sommarjobb för unga
  • Företagssatsning – slopad revisionsplikt för små företag och enklare momsredovisning.
  • Infrastruktur – infrastruktursatsningar tidigareläggs i bl.a. Göteborg för att ytterligare stärka sysselsättningen

Lämna ett svar