Chalmersbesök

I fredags var jag på Chalmers. Lite speciellt att få tillfälle att komma tillbaka då jag som student var där mest hela tiden i fem år!

Poängen i fredags var att få tillfälle att se hur ser det går för Chalmers. Skolan har fått väldigt mycket nya forskningspengar och har högt ställda ambitioner. Fick tillfälle att träffa en handfull personer som är ansvariga för skolans fokus på hållbar utveckling, grundutbildning och olika styrkeområden såsom energi.

Det är svårt att på några rader sammanfatta några timmars samtal. Men det är tydligt att Chalmers är rejält duktiga inom hållbarhet, vilket syns i beviljade forskningspengar, internationella samarbeten och att tilltänkt låta alla studenter få del av detta i sin utbildning. Och hållbarhet känns f.ö. lite bredare än miljö eller klimat som ofta diskuteras i dessa dagar. Visst är klimatet viktigt, men det finns ju också fler miljöutmaningar. Chalmers kunnande inom energi, material produktion och mycket annat kan nog bli ett vktigt bidrag till en långsiktig hållbarhet.

Tack för trevliga samtal!

Lämna ett svar