Ingenjörsvetenskapsakadmin (IVA) – samtal om forskning


Igår kväll anordnade IVA ett samtal om forskning. Inbjudna var riksdagens partier och vi fick möjlighet att ge vår syn på forskningspolitiken.

I min inledning utgick jag ifrån de utmaningar alliansen identifierade inför valet 2006 – bl.a. behov av ökade resurser till forskning, fördela pengar efter kvalitet och att öka lärosätenas autonomi. Därefter beskrev jag kort vad vi gjort för att ta oss an dessa utmaningar. Huvudspåret var dock framtiden. Jag tryckte på att vi behöver göra mer för att få fram starka forskningsmiljöer som kan stå sig i en internationell konkurrens, att vi behöver göra mer för att attrahera duktiga personer till forskning samt att vi behöver ytterligare utöka lärosätenas autonomi.

På bilderna syns dels Yvonne Andersson (KD) och dels delar av publiken.

Lämna ett svar