Nu blir det segla av – regeringen har räddat skutorna!

Föreningen Mot Bättre Vetande (MBV) är en ideell förening som driver ett skolfartyg som heter Astrid Finne. Varje år får hundratals ungdomar och vuxna tillfälle att lära sig segla hos MBV.

Förra året beslutade den statliga Transportstyrelsen (TS) att skärpa kraven på bemanningen ombord på Astrid Finne. TS ville värna sjösäkerhet, men effekten hade blivit att MBV hade fått lägga ned sin verksamhet. MBV valde därför att överklaga beslutet. Under det sista året har det nu varit en hel del skriftväxling mellan TS, MBV och regeringen.

Idag fällde regeringen, som sista instans, det slutliga avgörandet. Regeringen går på MBV:s linje. MBV får nu segla vidare med högt ställda, men rimliga krav som är mildare än vad TS ville se.

Beslutet är väldigt glädjande. MBV kan nu vårrusta Astrid Finne och kan se fram emot en sommar då fartyget kan segla och människor får utbildning. Grattis MBV!

Beslutet rör visserligen bara MBV direkt. Däremot anser jag att det har en generell effekt. TS har inget gehör för deras dogmatiska inställning gentemot skutföreningar, utbildningsföretag och alla de ideella krafter som engagerar sig. Det är väldigt bra! Dessa föreningar och företag utbildar varje år tusentals personer – därmed blir Sverige en säker sjönation!

Lämna ett svar