Möte med Gentekniknämnden

Idag har vi haft sammanträde med Gentekniknämnden. Nämnden yttrar sig över olika ansökningar kring modfierade grödor samt följer den gentekniska utvecklingen på regeringens uppdrag.

Idag yttrade vi oss över en ansökan om godkännande av användning av en genmodifierad soja. Poängen med modifieringen är i detta fall att få en soja med högre galt av omega-3.

På dagens möte diskuterade vi också den utvecklingen av tekniker för modifiering. Det är hyggligt komplext med olika metoder, olika resultat och framförallt olika tillämpningar. Man kan konstatera att den lagstiftning vi har inte riktigt hänger med i utvecklingen – det kommer sannolikt att behövas tas fram en ny lagstifting som är mer i takt med tiden.

Lämna ett svar