(MP) jagar bilar, inte utsläpp!

I en intervju i SR imorse föreslog Karin Svensson Smith (MP) att det statliga transportforskningbolaget Fouriertransform ska läggas ned.

Alliansen satsar långsiktigt på fordonsindustrin. För jobben och för att bidra till att klara miljöutmaningarna.

Konkret har vi beslutat om riktade forskningspengar till viktiga områden såsom nya material, produktionsteknik och transportforskning. Detta för att få fram ny kunskap som kan lösa viktiga problem, inte minst vad gäller utsläpp från fordon.

Därutöver har ett särskilt bolag skapats, Fouriertransform, som har uppdraget att investera i ny teknologi och därmed bidra till en hållbar utveckling inom transportområdet och till en miljöomställning av fordonsindustrin.

Svensson Smith (MP) vill nu skippa Fouriertransform. Lägg därtill deras förslag om flera kronors höjning av bensinskatten. Vad det handlar om är att hon och (MP) ogillar bilar. Svensson Smiths (MP) förslag skulle bli ett dråpslag för svenska fordonsföretag.

Vi moderater gillar bilar, men ogillar utsläppen. Forskning kring ny teknologi kan lösa en del av dessa problem, kommersialisering kan göra att ny teknologi kommer till användning.

Tror du att Volvo och Saab för bättre eller sämre förutsättningar om (MP) styr i framtiden?

Lämna ett svar