SVT-debatt: Gräddfil eller rättvisa?

Idag deltog jag i en debatt i SVT om jämställdhet i högskolan. Debatten kommer att sändas i SVT Kunskapskanalen på internationella kvinnodagen, den 8 mars.

Startpunkten för debatten är de rättsfall där bland andra Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) bedömts ha agerat olagligt då de använt ett viktat lotteri vid antagningen till veterinärutbildningen.

Även om debatten i första hand skulle handla om högskolan kom det att bli en generell diskussion om jämställdhet. Vi hann med skillnader i flickor och pojkars skolresultat, det faktum att kvinnor tjänar, äger och bestämmer mindre än män, vad en högskola kan och bör göra om man inte särbehandlar personer. Lite märkligt, men kanske inte överaskande, återkom frågan om kvotering till börsbolagens styrelser. Ska inte förta den frågan, men det känns lite konstigt att den får ett oproportioneligt stort utrymme. Att kvinnor i stort inte får samma livschanser torde väl vara en större jämställdhetsfråga?

Lämna ett svar