Besök i Katrineholm: Is används för att smälta snö!

Har idag varit på ett besök på Sportcentrum i Katrineholm. På detta centrum finns anläggningar för fotboll, simning och en rad andra idrotter.

För några år sedan bestämde sig Katrineholms kommun för att bygga en fotbollsplan med konstgräs. För att kunna använda en sådan plan under stora delar av året krävs någon form av uppvärmning. Det unika man gjort i Katrineholm är att bygga en supereffektiv energianläggning för detta ändamål. Normalt används fjärrvärme, vilket är bättre än exempelvis eldrift. I Katrineholm valde man istället en anläggning som fungerar som en bergvärmeanläggning för en villa fast i större format.

Bredvid fotbollsplanen har man borrat drygt 90 stycken 180 meter djupa borrhål. Berget används som ett värmelager för energi. Vintertid använder man värme från berget för att hålla fotbollsplanen fri från snö och is. Sommartid leder man värme från fotbollsplanen ned i berget, värme som sedan kan användas vintertid.

Sedan var det detta med isen som smälter snön. Granne med fotbollsplanen ligger en bandyrink. För att få till och underhålla en bandyis måste man kyla, och när man kyler får man värme. Denna värme har man tidigare släppt ut i luften. Nu är det ändrat så att denna överskottsvärme istället leds ned i berget för att senare användas för fotbollsplanen. Isen används således indirekt för att smälta snö!

Vad kostar kalaset? Investeringen blir naturligtvis dyrare, men driften blir billigare och man räknar hem den extra investeringen på 6 – 7 år. Och siffrorna är smått sensationella. Förra året använde man 170 000 KWh från elnätet för att driva anläggningen, men man fick ut 1 700 000 KWh. Alltså en faktor 1 till 10. På svenska betyder det att man med ren eldrift hade behövt betala 10 gånger mer i driftskostnad för uppvärmningen av fotbollsplanen.

Vilken betydelse har då denna teknik? Stor då samma tekniska lösning kan användas i andra sammanhang. Istället för en fotbollsplan kan man använda en sådan anläggning för ett flerbostadshus eller ett köpcentrum. Den ekonomiska vinsten över tid är gigantisk och miljöbelastningen sjunker rejält!

Jag hoppas att man i min hemstad Göteborg skulle kunna köra något liknande – vi har ju åtskilliga fotbollsplaner, simhallar, flerbostadshus och köpcentrum!

Lämna ett svar