Invigning av Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs Universitet

Igår eftermiddag invigde Göteborgs Universitet sitt nya Centrum för personcentrerad vård (GPCC). GPCC är resultatet av alliansens strategiska satsning på framstående forskningsmiljöer.

Målet för GPCC är att bidra till minskat lidande, nöjdare patienter och en effektivare vård. Det är unikt att man på GU i centrets forskning knyter till sig forskare från i stort sett alla discipliner inom universitetet. Man kommer att inrikta sig på långvariga, kroniska sjukdomssituationer. Vanligtvis forskar personer om sjukdomstecken, alltså vad som ger upphov till exempelvis en hjärtinfarkt rent medicinskt. Inom GPCC är tanken att utgå från patienters symptom, alltså hur en patient upplever exempelvis en hjärtinfarkt.

Göteborgs Universitet säger att målet är att etablera sig som det ledande universitetet inom vårdforskning i Europa.

Satsningen är viktig – för Göteborg, för universitetet, men framförallt i förlängningen för patienter som kan få en bättre vård.

Lämna ett svar