Gängkriminalitet, Försäkringskassan och Tullen!

Igår blev den en serie av besök och möten i Göteborg. Dagens inleddes på “Kunskapscentrum mot organisaerad brottslighet”. Det är en enhet på Göteborgs kommun som har till uppgift att genom information, samverkan med andra och rådgivning motverka grov, organiserad brottslighet i Göteborg. Förra våren besökte jag centret, och nu var det dags för en uppföljning. En kort sammanfattning är det finns stora utmaningar i Göteborg, men att man genom centrets arbete gjort stora framsteg. Detta märks bland annat genom att anställda i kommunen är mer kunniga och vaksamma när det gäller frågor kring tillstånd, lokaluthyrning och bidrag. Ett annat exempel är att myndigheter såsom polis, skatt, kronofogde m.fl. blivit duktigare på att samarbeta. Bra!

Nästa anhalt var Försäkringskassan. Syftet var att träffa personer som arbetar med sjukskrivna personer för att höra hur läget är, hur de arbetar och vilka effekter riksdagens beslutade förändringar har fått. En sak blev väldigt tydlig – den mediala bild om att sjuka närmast kastas ut på gatan stämmer inte alls med verkligheten! Ett exempel är att alla de personer där deras sjukskrivning löpte ut vid årsskiftet blivit kontaktade av Försäkringskassan. Försäkringskassan har informerat om regler och vilka möjligheter som finns. Dessa personer har nu gått vidare till en individualiserad arbetsinstroduktion hos Arbetsförmedlingen. Introduktionen löper under tre månader. Sannolikt kommer en del att åter bli sjukskrivna efter denna tid. För andra kommer dock introduktionen att vara ett första steg för att åter komma till arbetsmarknaden. Bra!

Dagens sista större besök var på Tullen. Förra våren var jag hos dem och fick då höra mer om hur de arbetar för att bekämpa smuggling av bland annat narkotika. Igår fick vi höra mer om smuggling av tobak. Detta problem har ökat i omfattning, bland annat då straffen på sådana brott är lägre än för exempelvis narkotika. En lagskärpning kan nog behövas. Ett annat problem är smuggling av preparat som ännu inte är narkotikaklassade. Oftas handlar det om en liten ändring av ett narkotikaklassat preparat. Därmed är inte lagstiftningen tillämplig. Åtgärde behövs! Sammantaget verkar Tullen göra en väldigt bra arbete med flera viktiga och stora tillslag. Bra!

Lämna ett svar