Debatt- och mötesdagar i riksdagen!

Igår var det en dag med flera möten och en riksdagsdebatt.
På bilden syns min kollega Bengt-Anders Johansson i riksdagens talarstol. Debatten handlade om jakt- och viltvård. Som vanligt var det en enad allians som stod mot en splittrad opposition!
Eftermiddagen igår ägnades helt åt ett möte med Gentekniknämnden. Det blev rätt mycket formalia i form av bokslut för 2009 samt budget och verksamhetsplan för 2010.
Dagen igår avslutades med att hade omröstning i kammaren.
Idag inleddes dagen med ett möte med riksdagens Miljö- och jordbruksutskott. Jordbruksminister Eskil Erlandsson besökte utskottet för att formellt återrapportera till utskottet och riksdagen om utfallet av det svenska EU-ordförandeskapet. I korthet har flera viktiga framsteg gjorts vad gäller fiskepolitik, mat och jordbruk.
Om en stund är det åter dags för utskott. Vi kommer då att få motsvarande avrapportering av EU-ordförandeskapet från Miljödepartementet.

Lämna ett svar