Talesperson för högskole- och forskningsfrågor!

Idag har moderaternas partistyrelse utsett 23 talespersoner inför valet i höst. Dels är det samtliga moderata statsråd som ansvarar för frågor inom sina respektive ansvarsområden. Dels är det ytterligare personer som blir talespersoner inom övriga politiska områden.

Jag är fantastiskt glad över att ha fått partistyrelsens förtroende att bli talesperson i högskole- och forskningsfrågor. Utbildning och forskning har hela tiden varit huvudfrågorna i mitt riksdagsarbete.

Den högre utbildningens kvalitet är en viktig prioritet för den kommande mandatperioden. En stärkt anknytning till aktuell forskning och en bättre förberedelse för yrkeslivet är två viktiga utmaningar för landets högskoleutbildningar.

Det finns vidare ett behov att under nästa mandatperiod fortsätta stärka svensk forskning genom nya pengar, ökad fördelning av forskningspengar utifrån kvalitet och med stärkt deltagande i EU-finansierad forskning.

Konkret innebär uppdraget att vi som talespersoner bär ansvar för att företräda moderaterna inom respektive område.

Lämna ett svar