Partiledardebatt i riksdagen!

Igår förmiddag var det partiledardebatt i riksdagen. Detta var den första stora politiska prövningen under valåret 2010 och en försmak av de viktigaste frågorna i det kommande valet.

Statsministern valde i sitt anförande att fokusera på tre huvudsakliga utmaningar under den kommande mandatperioden:

  • Full sysselsättning – att alla personer som kan ska kunna arbeta utifrån sin arbetsförmåga. Det handlar bland annat om att göra det än mer lönsamt att arbeta och än mer lönsamt att anställa.
  • Kvalitet i välfärden – fokus på kvalitet i förskola, skola, och omsorg. Det handlar om att ge personalen ökat inflytande över verksamheternas utformning, stärka brukarnas inflytande och att säkra finansieringen.
  • Kamp mot brott och droger – att motverka det våld och de droger som finns i samhället. Det handlar om starka familjer, om en skola som ger rätt förutsättningar, och om ett rättssystem som reagerar.

På bilden syns statsministern och Mona Sahlin i ett replikskifte. Det var tydligt i gårdagens debatt att alliansens partiledare fokuserade på framtida utmaningar medan oppositionens dito mer sköt in sig på vad som hänt och händer just nu. Tydligt var också att oppositionen ännu inte lyckats presentera gedigna gemensamma besked om vad de vill göra om de vinner valet i höst.

Avslutningsvis kan man säga att debatten visar att vi går ett spännande politiskt år till mötes. Alliansens trycker hårt på dugligheten att regera landet, att lotsa Sverige genom en svår ekonomisk världskris samt att möta framtida, viktiga utmaningar. Oppositionen har mycket kvar att bevisa. Det är lätt att säga att man är emot alliansen. Det är svårare att själv presentera egna motförslag som är genomarbetade och fullt finansierade. Besked om det senare har oppositionen ännu inte lyckats med!

Lämna ett svar