Chalmers tänkta lärarutbildning – Sveriges bästa lärarutbildning?

I måndags var jag med på Chalmers konferens om deras tänkta framtida lärarutbildning.
Det var en inspirerande dag med framföranden och diskussioner. De hade bland annat bjudit in matteläraren Stavros Louca, känd från TV-programmet “Klass 9A”. Louca beskrev hur har han arbetar. Intressant.
Vi fick också ta del av en forskares avhandling om mattelärares kunskaper och syn på ämnet och matteinlärning. En representant från alliansregeringens Teknikdelegation berättade också om möjligheterna att rekrytera fler personer till teknik/naturvetenskap i framtiden.
Huvudämnet för dagen var dock en framtida lärarutbildning. Bakgrunden är i korta drag att alltför få personer söker sig till läraryrket generellt och i synnerhet inom tekniska och naturvetenskapliga ämnen. Chalmers utbildar idag bland annat civilingenjörer och arkitekter, men inte lärare. Att få fler, duktiga personer inom läraryrket är skolans kanske viktigaste utmaning.
Chalmers tittar nu på ett upplägg där du som student läser en utbildning på ungefär 5 år. När du är klar får du både en ingenjörsexamen och en lärarexamen. Tanken är att blanda den klassiska yrkesutbildning för ingenjör med förmågor som krävs för läraryrket.
Självklart ska Chalmers prövas i sedvanlig ordning – alltså att de håller rätt kvalitet, har kompetenta lärare mm. Principiellt är dock detta klockrent! Jag tror att Chalmers med sitt varumärke i kombination att de startar från grunden har möjligheten att få Sveriges bästa lärarutbildning!!

Lämna ett svar