Skolfartygens framtid!

Jobbar nu med frågan om skolfartygens framtid. Började jobba med frågan när jag härom året insåg vilka problem staten ställer med för idéella föreningar och företag som bedriver sjöutbildningar.

Tidigare i höstas var jag med att arbeta fram konstruktiva lösningar tillsammans med “skutföreningarna” MBV och Kryssarklubbens Seglarskola. Vi presenterade våra förslag tidigare i höstas för Näringsdepartementet.

Den statliga Transportstyrelsen har nu svarat på våra förslag. Väntar på att få deras synpunkter, men det verkar inte som att de gillar vad vi säger! Ska läsa och analysera deras synpunkter. Men, vi måste se att den rigida syn Transportstyrelsen har haft är under all kritik. Man säger sig värna sjösäkerhet, men rycker med sina beslut undan mattan för all frivillig sjöutbildning. Det riskerar nu att få till effekt att alla de tusentals personer som varje år får en sjöutbildning inte kan få det i framtiden. Slutsats: sämre sjösäkerhet. Under all kritik är omdömet!!

Lämna ett svar