Hvitfeldtska gymnasiet: Får starta spetsutbildning inom matematik!

Skolverket meddelade idag att 10 skolor får starta särskilda spetsutbildningar. Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg är en av dessa.

Spetutbildningarna är genomfört av alliansen för att ge särskild begåvade elever extra stimulans. Utbildningarna pågår i en försöksverksamhet under 5 år.

Hvitfeldtska får nu starta en spetsutbildning inom matematik på deras naturvetenskapliga program. Enkelt uttryckt kan man säga att eleverna kommer att läsa ett N-program med väldigt mycket matte. Spetsen kommer sig av att eleverna läser mer matte, men framförallt i ett högre tempo. De kommer bland annat att läsa matte på högskolenivå redan under gymnasietiden.

Bra för Hvitfeldtska! Bra för Göteborg! Framförallt bra för elever med mattebegåvning!

Lämna ett svar