Utskottsbyte – utbildning blir miljö, jordbruk och utbilning!

På den moderata riksdagsgruppen i tisdags kväll blev det klart att jag nu byter utskott i riksdagen. Om ungefär en vecka går lämnar jag som ledamot i utbildningsutskottet för att istället bli ledamot i miljö- och jordbruksutskottet. Dock kommer jag att vara kvar som suppleant i utbildningsutskottet.

Jag har nu gjort tre år i utbildningsutskottet. Under den tiden har vi i alliansen arbetat med viktiga reformer av svensk utbildning och forskning. Några exempel är skriftliga omdömen, betyg i fler steg och tidigare, fortbildning för lärare, en ny rektorsutbildning, nya mål i grundskolan, och en ändrad tillsättning av styrelser för universitet och högskolor. Under dessa år har jag arbetat en hel del med forskning. Inom detta områden har vi under 2009 genomfört den största resursförstärkningen av svensk forskning någonsin.

Nyligen öppnades en möjlighet att flytta över till miljö- och jordbruksutskottet. Detta kändes som en en chans jag ville ta, inte minst då jag uder de sista åren arbetat en hel del med att utveckla moderaternas miljöpolitik. Inom miljöområdet finns en hel del viktiga utmaningar för framtiden. Vi har havsmiljöfrågorna som är viktiga i stora delar av vårt land. Vi har luftfrågorna som är betydelsefulla i bland annat Göteborg. Vi har transportfrågorna som är avgörande för att nå en hållbar framtid. Listan kan göras lång.

Låt mig samtidigt poängtera att jag kommer att vara kvar i utbildningsutskottet, men nu som suppleant. Det innebär att jag kommer att ägna mindre tid till utbildning och forskning än tidigare. Dock är min ambition att fortsätta arbeta med alliansens viktiga agenda samt att bidra till moderaterna och alliansens svar på hur skolan i Göteborg ska utvecklas.

Lämna ett svar