Studiemedlet och fribeloppet höjs för studenter!

Idag skriver ministrarna Björklund och Krantz på DN Debatt att förslag om höjda studiemedel och höjt fribelopp läggs i alliansregeringens budget. Göteborgs Posten skriver också om förslaget.

För en personer som studerar heltid med fullt studiemedel innebär förslaget en höjning av studiemedlet med 350 kronor per månad. Höjningen gäller från 1 januari 2010. Detta är bra!

Vidare förelås att fribeloppet, alltså den summar pengar man får tjäna utan att studiebidrag och studielån räknas ned, höjs med runt 30 000 kronor den 1 januari 2011. Med ett fribelopp på 136 000 kronor innebär det att en student i princip kan jobba såväl helger som på lov utan att studiemedlet påverkas. Detta är också väldigt bra!

Lämna ett svar