Uppvaktning på Näringsdepartementet!

Idag har jag varit på Näringsdepartementet i Stockholm för att prata om traditionsfartyg. Med på mötet var personer från föreningarna Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens seglarskola och Föreningen Mot Bättre Vetande (MBV). Vår vilja är att få till rimliga villkor för skolfartyg.

Föreningarna driver ett antal fartyg i Västsverige där tusentals personer varje år utbildas i segling, navigation, sjövett mm. Problemet är att staten sätter upp regler som är omöjliga att leva upp till – allt med syftet att få till sjösäkerhet. Risken är att föreningarna inte kan driva sina fartyg vidare, och då blir effekten den motsatta mot vad staten först önskade! Mer om detta finns i en debattartikel i Göteborgs Posten från i somras.

På departementet träffade vi ansvariga tjänstemän. Vi presenterade nyttan som traditionsfartyg ger, regler som styr, vilka problem som finns samt hur en lösning skulle kunna se ut. Det verkar finnas goda förhoppningar om att vi ska kunna hitta en bra lösning för alla parter!

Lämna ett svar