Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder i budget 2010

Alliansens partiledare presenterade idag förslag kring utbildning som de kommer att lägga i statsbudgeten för 2010 som lämnas till riksdagen om några veckor.

Det blir en stor satsning på närmare 4,5 miljarder kronor på att under 2010 och 2011 utöka antalet utbildningsplatser med cirka 23 000 årligen samt 3,9 miljarder kronor på att förstärka de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna med 54 000 platser.

Ambitionen är att dessa satsningar ska ge fler personer möjlighet att bättra på sina kunskaper för att lättare komma tillbaka till arbete samt att minska utanförskapet. Vidare är det ambitionen att dessa, och andra åtgärder, ska göra att vi i Sverige inte hamnar i den sits som vi var efter 90-talskrisen då arbetslösheten bet sig fast på en hög nivå under lång tid.

För Göteborg innebär regeringens förslag att utbildningsplatserna på Göteborgs Universitet och Chalmers utökas med 325 respektive 200 nya platser. Till det kommer ytterligare platser inom vuxenutbildningen, arbetsmarknadspolitiken, yrkeshögskolan samt på folkhögskolan. Bra för Göteborg och göteborgarna!

Lämna ett svar