Vårdval införs snart i Västsverige – byråkraterna talar om stundande kaos!

I oktober införs ett fritt vårdval i Västra Götaland. Det innebär att du och jag som patienter själva väljer vilken vårdcentral vi går till om vi blir sjuka. Reformen är klockren!

I grunden finns en solidarisk finansiering av vården. Nytt är att vi själva väljer vårdcentral. Med detta blir det slut på långa väntetider och otillgänglighet. Skulle du mötas av ett dåligt bemötande eller inte få tid, är det bara att byta till en annan vårdcentral. Och “din” vårdcentral kan ju ligga nära där du bor, nära ditt arbete, i centrum, ha en speciell profil, lätt att nå per telefon, ha trevlig personal, eller på annat sätt möta dina eller mina behov. Klockrent som sagt!

Idag skriver Göteborgs Posten om hur sjukvårdsbyråkraterna oroas för journalkaos. Poängen är att din eller min journal ju måste följa med om du eller jag byter vårdcentral. Då man har olika IT-system mm. är man orolig för att det blir kaos. Två intressanta slutsaser kan/bör dras av detta. För det första antyds att många personer kommer att vilja byta vårdcentral – om så sker är det ju bra och bara ett tecken på att folk uppskattar att välja vård utifrån sina egna behov och något som borde skett för länge sedan. För det andra vill jag hävda att oron är obefogad – som jag fattat patientdatalagen krävs inget aktivt medgivande från dig som patient, däremot måste personalen upplysa att din journal lämnas till en annan vårdcentral och du kan vägra. Därmed borde det knappast bli kaos.

10 kommentarer för “Vårdval införs snart i Västsverige – byråkraterna talar om stundande kaos!

 1. Hej igen leg.läkare!

  Uppskattar dina kommentarer. Du pekar på något viktigt – att ni vill jobba med patienterna. Jag är övertygad om att vårdvalet är rätt väg att gå, och hoppas samtidigt att vi ska slippa administrativt kaos.

  Avslutningsvis – du verkar både kunnig och engagerad. Hör gärna av dig till mig per mail/telefon (uppgifter på riksdagen.se) om du har fler synpunkter, idéer, förslag.

  Hälsningar
  Lars

 2. Bäste Lars!

  Jag är helt på din sida i att vårdval i sig är helt rätt väg att gå och att det är bra för oss alla. Problemet är att du helt underskattar mängden administration det genererar. Detta kommer bli ett gigantiskt problem, naturligtvis mest initialt. Vår vårdcentral beräknas tappa 4000 patienter pga en mycket skev indelning enligt "närhetsprincipen" i vår stad. Samtliga dessa journaler ska ju så småningom tryckas ut och skickas och med dagens system är det ett oerhört tidskrävande arbete.

  En gemensam journal mellan sjukhus och alla vårdcentraler är ett måste för att inte åtminstone de lite äldre vårdcentralerna helt ska drunkna i administration i framtiden. Detta borde finnas sedan länge för en effektivare vård. Vi vill ju jobba med patienterna, inte med datorer eller olika påtvingade möten.

 3. Hej Tommy!

  Tack för dina synpunkter. Detta rätt korta inlägg har renderat en hel del läsare och kommentarer. Mina inlägg på bloggen läggs också automatiskt upp på Facebook – även där har inlägget gett upphov till kommentarer, och faktiskt en debatt mellan olika "kommentatorer"!!

  Detta visar på ett intresse. Många är vi som bryr oss om vården.

  Jag håller inte helt med dig Tommy. Du har rätt i att IT-stöd ofta saknas. Det är inte bra. Däremot tror jag inte att det betyder att folk kommer att avstå från att välja/byta vårdcentral – omvänt tror jag att folk kommer att byta vårdcentral om man är missnöjd.

  Risken för dränering av kompetens samt oron att det bara är bemedlade som kommer att utnyttja möjligheter känner jag mig inte övertygad om. Med fri etableringsrätt ges ju en möjlighet att skapa något eget för vårdpersonalen. Det tillsammans med att ersättning ges efter prestation tror jag kommer att göra att vi får fler vårdcentraler och fler besök i vården. De bemedlade då? Ja, du har rätt i att pålästa/bemedlade/duktiga personer kommer att byta. Det gör det redan idag. Jag skulle faktiskt vilja hävda att det är "alla andra", i synnerhet inte de som brukar snacka för sin sak, som gynnas av en stärkt rätt för patienten som vårdvalet innebär.

  Hälsningar
  Lars

 4. Hej Lars!
  "Annonym" här igen. Anledningen till att det inte fungerat i praktiken tidigare är den samma som i praktiken troligen kommer att göra att det fallerar även denna gång:

  1, Det finns ingen gemensam it på plats vilket gör att folk kommer att dra sig för att byta vårdcentral med allt strul det innebär.

  2, Televal, elval, pensionsval, personval… och nu vårdval! Folk lider nog av informationsstress som det är och till syven och sist är det de som är svagast som råkar illa ut. Alla fria val har en baksida och även om jag är för valfrihet så riskerar de som behöver hjälpen mest att råka illa ut när de ej har förmågan att söka den informationen som behövs för att lyckas göra ett rätt vårdval.

  Risken är dessutom överhängande att vårdcentralerna i våra förorter än mer dräneras på kompetent personal samtidigt som det troligen är just här som behoven kommer vara som störst att ta hand om de som själva inte aktivt orkat välja en alternativ vårdgivare.

  Håller dock med om att det finns en del positiva mål med reformen. Detta att man får en personlig kontakt med läkare och sköterska. Om jag inte minns fel så har detta varit ett mål ända sedan den förra "listningsreformen" för snart 10 år sedan… så detta är inte heller något nytt! Själv har jag samma läkare sedan många år tillbaka på en av stadens vårdcentraler. Frågan är nu om denna läkare kommer att jobba kvar eller om hon packar sin väska och öppnar eget i en mera attraktiv del av stan?

  Till sist är det ändå det faktum att reformen låser in mer än den skapar frihet som gör att jag reagerar negativt. Genom att ni inför en differentierad taxa där ett besök till en vårdcentral man inte är listad hos kostar dubbelt så mycket som den man tillhör så skapar ni ett mindre flexibelt system för patienten. Något som i realiteten innebär mindre valfrihet än tidigare!

  Nää, se till att få den it som behövs för ett integrerat system på plats istället så att jag som patient kan gå till vilken vårdcentral eller akutsjukhus som helst och ändå kan vara trygg i att alla mina journaler finns tillgängliga. Att låsas in och bli beroende av EN läkares kompetens är föråldrat! Tänk om… gör rätt!

  //Tommy

 5. Hej!

  "Anonym" har rätt på en punkt – att man i formell mening kunnat gå till en annan vårdcentral. Men, i realititeten har det inte fungerat. Det har varit krångligt, men framförallt har folk i gemen inte vetat om möjligheten. Detta ändras nu – alltså införs en valfrihet i praktiken!

  Vårdvalet som kommer innebär en stor skillnad. En möjlighet att välja, eller byta, vårdcentral införs i praktiken. Patientens rätt blir, till skillnad från idag, tydlig.

  Byråkrater och politiker får mindre att säga till om. Patienter får mer att säga till om. Och detta med en fortsatt solidarisk finansiering som grund.

  Vi kan också se och lära av effekterna av införandet i andra landsting. I Stockholm har det kommit till många nya vårdcentraler och antalet besök i primärvården har ökat ganska rejält – naturligt då vårdgivare fritt får starta nya centraler (givet att man uppfyller grundläggande kvalitetskrav), och då vårdvalet premierar att ta hand om patienter framför att ställa oss i kö! I Halland kan man se att de inte har köer och bristande tillgänglighet som varit vardag i Västra Götaland.

  Sammantaget är det vårdval som införs i höst bra för oss västsvenskar. Glädjande kan jag konstatera att beslutet i Västra Götalandsregionen skedde i bred enighet – alla partier utom (V) var med på vagnen. Bra.

  Hälsningar
  Lars

 6. Du skriver:
  "Men, det tycker jag i så fall är ett pris vi får vara beredda att acceptera då det blir effekten av att vårdtagarna i Göteborg och på andra ställen nu kan välja sin vårdcentral och sin läkare. Detta har vi inte kunnat göra innan"

  Detta stämmer EJ. Inom Västra Götaland har vi under flera år haft ett fritt vårdval. Det som är nytt nu är att det knyts en differentierad kostnad till systemet vilket istället låser in patienten till en vårdgivare.

  Tidigare har man kunna ringa runt och kolla vilken vårdcentral som för stunden haft bäst tid/plats och besökt denna. Nu kommer det kosta 100kr att besöka läkare på den vårdcentral man listat sig på MEN hela 200kr om man akut måste uppsöka en alternativ vårdcentral om den man listat sig på ej kan ta emot en!!!

  Tidigare har man som sagt kunnat välja fritt i hela Västra Götaland och betalt samma summa oavsett vart man valt att gå… Att säga att det inte gått förut är en ren skär lögn!

 7. Hej!

  Att få till en elektronisk journal är, precis som bl.a. leg.läkare skriver, väldigt viktigt. Rent tekniskt är det knappas svårt att få till något sådana journaler – liknande IT-lösningar (fast då med annan information) används i andra sammanhang. Det som möjligen rör till det är att det kostar en massa att införa, men framförallt att alla möjligheter som teknik ger måste vägas av mot patientsekretessen. Detta så att rätt information delas till rätt personer under rätt förutsättningar och med patientens goda minne.

  Att flytta med sin journal från en vårdcentral till en annan är självklart. Talar vi däremot om att fritt dela min patientinformation med exv. ett försäkringsbolag är det inte självklart. Hur detta regleras är ytterst en fråga för politiken, något som noga behöver övervägas.

  När det gäller vårdvalet vill jag dock hålla fast vid vad jag skrev. I artikeln anges att patientens aktiva medgivande behövs för att få del av en journal – så är inte fallet. Således en förenkling mot innan. Kvar är de svårigheter som kommer av brister i IT-system och/eller administration – dessa är naturligtvis inte OK, men är ju inte direkt knutna till vårdvalet. Vi har problemet idag. Möjligen kan vårdvalet initialt innebära en del extra administration om många patienter väljer att byta vårdcentral. Men, det tycker jag i så fall är ett pris vi får vara beredda att acceptera då det blir effekten av att vårdtagarna i Göteborg och på andra ställen nu kan välja sin vårdcentral och sin läkare. Detta har vi inte kunnat göra innan, och när så skett är jag övetygad om att vi som patienter blir mer nöjda! Långsiktigt tror jag inte att vårdvalet ger mer administration, tvärtom!

  Hälsningar
  Lars

 8. 2004 flyttade jag från ena sidan av stan till andra och bytte då vårdcetral (VC). Mina journaler skrevs ut på papper och skickades till min nya VC. Där arkiverades papperna och skrevs aldrig in datasystemet på den nya VCn… det fanns inte tid till det enligt läkaren!

  Förra året fick jag åka in akut till Östra… gissa om jag blev förvånad när de berättade att de inte kunde nå mina journaler på VC… så jag fick dra hela min sjukdomshistoria för dem inkl alla olika mediciner jag äter, vad jag är allergisk mot osv… Stenåldern!!!

  Denna reform kommer skapa KAOS! …eftersom den kräver mycket mera administrativa resurser till vården. Resultat… sämre vård och mera byråkrati!!!

  Nää… fixa först så att de olika VC och akutsjukhusen kan kommunicera digitalt med varandra och dela journaler. Gör om Gör Rätt!!!

 9. Vardcentralen och sjukhus skriver achsa i olikla journaler sa är caos perfekt !!
  Att scanner in 45 sidan i en journal ta minst 1 timmer tid !!
  Ingen kommer att läser detta heller…
  Problemet har vi haft i manga ar dock inget händer….

 10. Oron är inte obefogad. Alla byten av vårdcentral generar alltså ett ärende där den nya vårdcentralen måste beställa den gamla journalen från den gamla vårdcentralen. På papper. Detta innebär minst 2 brev alternativt fax. En sekreterare ska ta fram journalen, bedöma om alla 50-100 sidorna som finns samt labprover, röntgensvar och externa dokument ska skrivas ut, posta/faxa och skicka det. Och detta kanske för 1000-2000 patienter på en vårdcentral som kanske har 2 eller 3 sekretare. Samtidigt som samma sekreterare ska handlägga beställningar av journalkopior från andra vårdcentraler för de patienter som bytt TILL deras vårcentral. Jag behöver knappast nämna att de dessutom ska sköta sina ordinarie uppgifter som att skriva ut läkarjournaler och skicka och ta emot remisser etc.

  Problemet blir gigantiskt! Lösningen är naturligtvis en gemensam datorjournal, men detta ligger tyvärr långt fram i tiden. Detta arbete MÅSTE skyndas på!

Lämna ett svar