Regeringen tror på bättre tider

Regeringen har i dessa dagar budgetförhandlingar inför att de lämnar budgeten för 2010 till riksdagen om några veckor. Detta blir den fjärde och sista statsbudgeten den här mandatperioden. Det innebär att viktiga reformer kommer att vara med, men framförallt är budgeten viktig som en del i att hantera krisen och värna statsfinanserna.

Göteborgs Posten har idag en artikel där de skriver att regeringen med finansminister Borg i spetsen tror på bättre tider. Konkret betyder det att de tror på en något bättre tillväxt 2010 än den bedömning som gjorde i våras. Dessutom har risken för en ytterligare försämring av konjunkturen minskat och finansmarkanderna börjar fungera normalt igen. Detta är bra besked, om än i ett tufft konjunkturläge.

Regeringen behöver i september lämna förslag om:

  • Satsningar för att värna välfärdens kärna. Kommuner och landsting behöver pengar, men måste också själva våga prioritera.
  • Utbildning/omställning – förslag för att utbilda fler.
  • Reformer mot arbetslöshet. Risken är att arbetslösheten biter sig fast som den gjorde på 90-talet. Därför behövs satsningar på exv. förmedling och att göra det fortsatt mer gynnsamt att arbeta.

Lämna ett svar