Borgfred?

Inför att Sverige tog över ordförandeskapet i EU kallade statsministern till partiledaröverläggningar. Reinfeldt bad oppositionen att under ordförandeskapet lägga en del av det inrikespolitiska käbblet åt sidan – detta för att Sverige ska stå samlat och därmed kunna göra så stor skillnad i EU som möjligt under de sex månader vi är ordförandeland.

Oppositionen med Mona i spetsen var rätt avvisande till idén om borgfred. Trots att samma ordning – fast då med ombytta roller – användes när Sverige var EU-ordförande 2001.

Låt oss inte vara naiva. Att oppositionen skulle sitta stilla och inte opponera under 6 månader finns inte på kartan. Självklart ska de framföra kritik och synpunkter på alliansen, det är deras uppgift. Däremot kan jag tycka att vi alla – majoritet som opposition – vinner på ett framgångsrikt svenskt ordförandeskap. Kan Sverige under Reinfeldts ledning framgångsrikt hantera finmanskrisen, landa ett klimatavtal, få en Östersjöstrategi på plats mm. så är det till gagn för Sverige och rimligen något både majoritet som opposition torde gilla.

Idag meddelade socialdemokraten Marita Ulvskog att någon borgfred inte gäller för henne i europaparlamentet. Ulvskog meddelade att hon idag i parlamentet ska framföra kritik i samband med att statsministern ska presentera de svenska prioriteringarna för ordförandeskapet. Så mycket för borgfred och gemensamma ansträngningar för ett framgångsrikt svenskt ordförandeskap i EU.

Lämna ett svar