Lunds Universitet och Chalmers bäst!

Lunds Universitet och Chalmers är bäst. I varje fall om man ser till vilka som föreslås få nya forskningspengar.

De statliga finansiärerna av forskning – Vetenskapsrådet (VR), Vinnova, Formas, Energimyndigheten, och FAS – har haft regeringens uppdrag att förelså hur nya forskningspengar till strategiskt viktiga områden ska fördelas.

VR meddelade nyligen att 43 ansökningar beviljas av de 112 som ansökt. Lunds Universitet förelås få 715 miljoner, tätt följt av Chalmers som förelås få 700 miljoner till fem viktiga områden. Göteborgs Posten skriver idag om att Göteborgs Universitet (GU) fallit ut betydligt sämre samt att de fått kritik för dåliga ansökningar. Hur bra GU är kan jag inte bedöma – klart är dock att de får mindre pengar än andra och det manar till skärpning. Samtidigt förelås de trots allt få nästan 180 miljoner vilket ju inte är kattskit!

Bakgrunden till dessa pengar, ansökningar och analyser är att alliansen sagt att en större summar pengar ska avsättas till områden som är strategiskt viktiga för landet. Det är områden där vi är eller har en ambition att vara ledande samt där det finns viktiga samhällsproblem att lösa. Exempel på detta är cancer, biobanker, IT, och materialteknik. Det handlar om att göra nytta – samt att dina skattepengar används för att ge bra pang för pengarna!

Summa summarum – ett stort grattis till rektorerna Per Eriksson (Lund) och Karin Markides (Chalmers) och deras kollegor!!

Lämna ett svar