Socialist eller demokrat?

Socialdemokraten Marita Ulvskog har valts till en av nio vice ordförande i deras partigrupp i europaparlamentet. Gruppen heter “Progressive alliance of Socialists and Democrats”. Prestigefullt. Av mediarapporteringen är det dock oklart om hon är socialist eller demokrat!

Lämna ett svar