Biltullar i Göteborg?

Nu ska frågan om om biltullar i Göteborg snabbutredas, se mer på gp.se. Det är bra att det nu utreds.

Jag tycker att vi gott ska kunna införa avgifter i trafiken i Göteborg – ett exempel kan vara att alla som passerar en ny älvförbindelse är med och finansierar bygget. Du som får nytta av bygget är med och betalar, samtidigt kan vi få till stånd byggen som annars är svåra att täcka med enbart skattepengar.

Och appropå älvförbindelser och spekulationer om köpare till Volvo och Saab: Vill puffa för en intressant artikel i gårdagens Aftonbladet – intressant om biltillverkaren BYD (Build Yours Dreams). BYD vill rätt snart börja sälja sin elbil i Sverige, men mest intressant är ändå att se var Kina är på väg, marknadspotentialen där och vad vi i Sverige konkurrerar mot.

Det manat till eftertanke. Hur ska vi i Sverige stå oss i konkurrensen och därigenom bl.a. ha råd med fler älvförbindelser? Och vems elbilar kommer rulla över och under Göta älv?

zp8497586rq